Preparing for A Student Life in Minnesota: Part 1

ตอนที่แล้ว: Preface

1. Regulatory Requirements

การเตรียมตัวที่สำคัญที่สุด หลังจากได้รับหนังสือตอบรับ (acceptance letter) จาก university แล้ว คือ การเตรียมตัวเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง visa และ immigration documents

1.1 Thai Passport

สำหรับผู้ถือสัญชาติไทยที่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง (passport) ของไทย หรือ passport หมดอายุ ขั้นตอนแรกที่ต้องรีบดำเนินการ คือ การขอ passport หรือต่ออายุ passport เพราะการดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตั้งแต่เรื่อง visa จำเป็นจะต้องใช้ passport number และ/หรือตัว passport เอง

ผู้ที่ passport ยังไม่หมดอายุ แม้ขณะเดินทางก็ยังมีอายุเกิน 6 เดือน แต่กำลังจะหมดอายุในเร็วๆ นี้ เช่น ภายใน 1-2 ปี อ่านคำแนะนำในตอนที่ 4 ด้วยครับ

การดำเนินการเกี่ยวกับ passport ภายในประเทศไทย เป็นภารกิจของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แต่หากอยู่ต่างประเทศ เป็นภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ (ดูรายชื่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในประเทศต่างๆ)

ดูรายละเอียดขั้นตอน เอกสาร และสถานที่สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับ passport ที่เว็บของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หรือเว็บของกระทรวงการต่างประเทศ ในปัจจุบัน passport ที่ออกให้ จะเป็น e-passport ครับ หากเคยมี passport ในระบบเก่า (ก่อนสิงหาคม 2548) เมื่อต่ออายุ ทางเจ้าหน้าที่จะออกเป็น e-passport ให้เองครับ

หากเป็นไปได้ ควรรีบดำเนินการเกี่ยวกับ passport ให้เรียบร้อยล่วงหน้า ในระหว่างที่รอหนังสือตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยต่างๆ อยู่ เพราะขั้นตอนการดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่ time-sensitive (เช่น visa) จะต้องรอให้การดำเนินการเรื่อง passport เรียบร้อยก่อน หากเรื่อง passport ล่าช้าก็จะกลายเป็นคอขวดสำหรับขั้นตอนอื่นๆ

สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลหรือทุนของหน่วยงานของรัฐ แม้โดยกระบวนการปกติ จะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะทำหนังสือประสานงานไปยังกรมการกงสุล ให้เราถือไปตอนทำ passport เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำ passport แต่บางครั้ง ขั้นตอนการออกหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกนี้ภายในหน่วยงานต้นสังกัดเองก็อาจใช้เวลา ซึ่งอาจทำให้ยิ่งเสียเวลาเข้าไปอีก หากเป็นไปได้ นักเรียนทุนจึงควรเตรียม passport ธรรมดา (เล่มสีน้ำตาล) ไว้ให้เรียบร้อยก่อน และประเมินดูว่าจำเป็นจะต้องรีบดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ต้องใช้ passport หรือไม่ หากระยะเวลากระชั้นชิด และหากรอ passport ราชการให้เรียบร้อยก็อาจล่าช้าไปมาก ก็อาจตัดสินใจใช้ passport ธรรมดาของตนในการดำเนินการเรื่องอื่นๆ แทนก็ได้ครับ (แต่เมื่อได้ passport ราชการแล้ว อย่าใช้สลับไปสลับมา เลือกใช้ฉบับเดียว) แม้จะมาโดยทุนของรัฐบาลหรือมาในฐานะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็สามารถเดินทางมาด้วย passport ธรรมดาได้ครับ (ผมเองก็ใช้ passport ธรรมดาเดินทางเข้ามาทุกครั้ง เพราะตอนที่จะต้องขอ visa ได้รับ passport ราชการไม่ทัน และก็ใช้ passport ธรรมดานี้เดินทางเข้าสหรัฐฯ มาตลอด) เท่าที่ผมทราบ passport ธรรมดากับ passport ราชการไม่มีความแตกต่างกันสำหรับ treatment ที่เจ้าหน้าที่ของประเทศอื่นจะปฏิบัติกับเราครับ (หากท่านใดมีประสบการณ์ที่แตกต่าง เชิญ comment ท้ายโพสต์ได้ครับ)

ผู้ที่จะเดินทางมาพร้อมกับผู้ติดตาม (dependents) ก็อย่าลืมดำเนินการเรื่อง passport ของ dependent ทุกคนให้เรียบร้อยไปด้วยกันนะครับ

เมื่อได้หนังสือเดินทางแล้ว อย่าลืมทำสำเนาไว้สัก 2 ชุด ชุดหนึ่งเก็บไว้กับทางบ้านที่เมืองไทยเผื่อจำเป็นต้องใช้ อีกชุดหนึ่งนำติดตัวมาขณะเดินทาง โดยควรเก็บแยกจาก passport ตัวจริง แต่นำติดตัว (อย่าใส่ในกระเป๋าที่ load ขึ้นเครื่อง) สำหรับเป็นหลักฐานแสดงตัวชั่วคราวกรณีจำเป็น หาก passport หายขณะเดินทางหรือกระเป๋าที่ใส่ passport ตัวจริงถูกขโมยระหว่างเดินทาง

Update 29 มิ.ย. 2554 เพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับ passport ที่อาจหมดอายุในเร็วๆ นี้

ตอนถัดไป: Part 2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: