Preparing for A Student Life in Minnesota: Part 2

ตอนที่แล้ว: Part 1

1. Regulatory Requirements (ต่อ)

1.2 Preparing to Apply for A Student Visa

การเตรียมตัวของนักเรียนไทยที่จะมาเรียนที่ Minnesota สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็น U.S. citizen ขั้นตอนต่อไปที่ต้องรีบดำเนินการหลังจากได้รับ acceptance letter แล้ว และดำเนินการเรื่อง passport เรียบร้อยก็คือ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง visa

Step 1 พิจารณาว่าต้องใช้ visa ประเภทใด

โดยทั่วไป นักเรียนไทยที่มาเรียนในสหรัฐอเมริกา จะมี non-immigrant visa 2 ประเภทหลัก คือ F-1 และ J-1 ซึ่งวีซ่า J-1 จะออกให้กับ exchange visitors บางกลุ่มที่เข้าหลักเกณฑ์ของ Department of State ของสหรัฐฯ โดยทั่วไปข้าราชการลาศึกษาหรือผู้ที่รับทุนรัฐบาลมักจะใช้วีซ่า J-1 ซึ่งมีหลาย category ย่อย เช่น Student, College/University (สำหรับนักเรียนระดับปริญญาตรีขึ้นไป), Trainee (สำหรับผู้ที่มาฝึกอบรม เช่น แพทย์ประจำบ้าน/residents หรือ fellow) หรือ Professor and Research Scholar (สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยที่มาแลกเปลี่ยนหรือเพิ่มพูนประสบการณ์ แต่ไม่ได้มาในฐานะนักเรียนหรือ trainee) สำหรับนักเรียนไทยที่มาด้วยทุนตัวเอง ทุนของหน่วยงานเอกชน หรือทุนของสถาบันการศึกษาบางประเภทที่ไม่ได้เป็นทุนรัฐบาล และกรณีอื่นๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ J-1 โดยทั่วไปจะใช้วีซ่า F-1 เป็นหลัก ทั้งนี้ ควรสอบถามหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานเจ้าของทุน มหาวิทยาลัยที่จะมาศึกษา ตลอดจนเว็บไซต์ของ Department of State ของสหรัฐฯ หรือ U.S. Embassy, Bangkok ว่าต้องใช้ visa ประเภทใด

ผู้ติดตาม (dependents) จะใช้วีซ่าประเภทใด ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าของนักเรียนไทยที่พาผู้ติดตามเข้ามาเป็นหลัก หากนักเรียนไทยได้วีซ่า J-1 ผู้ติดตามก็จะได้วีซ่า J-2 เช่นเดียวกัน ผู้ติดตามของนักเรียนไทยที่ใช้วีซ่า F-1 จะใช้วีซ่า F-2

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ visa F-1 และ J-1 และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ U.S. visas และ non-immigrant visas for temporary visitors ประเภทต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ visa ของ international students จากเว็บไซต์ของ University of Minnesota’s International Student and Scholar Services (ISSS)

Step 2 ขอเอกสารประกอบการขอวีซ่าจากมหาวิทยาลัยที่จะมาศึกษา

การขอวีซ่า จำเป็นจะต้องใช้เอกสาร I-20 [pronounce: I-twenty] (กรณีวีซ่า F-1) หรือเอกสาร DS-2019 [pronounce: D-S-twenty-nineteen] (กรณีวีซ่า J-1) จากทางสถาบันการศึกษาที่จะมาศึกษา/ฝึกอบรม โดยทั่วไปรายละเอียดสำหรับการขอเอกสาร I-20 หรือ DS-2019 นี้จะขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษา และขั้นตอนการดำเนินการควรจะมาพร้อมกับจดหมายหรืออีเมลตอบรับ หรืออยู่ในเว็บไซต์ระบบ Admissions ของมหาวิทยาลัย

สำหรับ University of Minnesota เมื่อได้รับการตอบรับ และยืนยันการเข้าศึกษาต่อ (confirm enrollment สำหรับ freshmen หรือ transfer students และสำหรับ graduate students) แล้ว มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องกรอกข้อมูล Financial Certification Statement ในแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ PDF form ก่อน จึงจะสามารถออก I-20 หรือ DS-2019 ให้ได้ แล้วจะส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ (ดูรายละเอียดอื่นๆ สำหรับ applying or admitted international students) รายละเอียดใน Financial Certification Statement ควรถูกต้องในสาระสำคัญ (เช่น หากได้รับทุนก็ควรระบุแหล่งทุนและจำนวนเงินไว้) แต่หากไม่ทราบจำนวนเงินที่แน่นอน หรือเป็นการให้ทุนตามที่จ่ายจริง (ไม่ใช่เหมาจ่าย) สามารถระบุจำนวนเงินโดยประมาณโดยคำนวณจากประมาณการค่าใช้จ่ายได้ (ดูอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น tuition and fees) ทั้งนี้ ควรระบุจำนวนเงินให้เกินไว้เล็กน้อยเพราะอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ อาจมีการขึ้นอัตราได้

ขั้นตอนการขอเอกสาร I-20 หรือ DS-2019 เป็นขั้นตอนที่เสียเวลาเพราะต้องรอให้ทางมหาวิทยาลัย (ซึ่งต้อง handle new students จำนวนมากในเวลาจำกัด) ดำเนินการ และหากอยู่เมืองไทย ก็ต้องรอให้ส่งเอกสารมาที่เมืองไทยทางไปรษณีย์ นอกจากนี้มีบางกรณีที่เอกสารที่ส่งมาหายไประหว่างทาง หรือเกิดข้อผิดพลาดที่มหาวิทยาลัยทำให้ไม่ได้ออกเอกสารให้ตั้งแต่แรก ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนต่างๆ เช่นการขอวีซ่า ล่าช้าออกไปอีก จึงควรรีบดำเนินการขอ I-20 หรือ DS-2019 โดยเร็ว และหากเลยกำหนดเวลาแล้วเอกสารยังไม่มาถึง ควรรีบติดต่อทางมหาวิทยาลัยโดยเร็ว (สำหรับ University of Minnesota ให้ติดต่อ ISSS และหากเป็นไปได้ ควรติดต่อทางโทรศัพท์ เพราะจากประสบการณ์ส่วนตัว ISSS มักตอบ e-mail ล่าช้าหรือไม่ตอบเลยครับ)

เมื่อได้ I-20 หรือ DS-2019 แล้ว ถ่ายเอกสารไว้เลยอย่างน้อย 1 ชุด (ถ้ายังไม่ได้ถ่ายเอกสาร passport ไว้ก็ถ่ายไว้ด้วย) เพราะตอนทำ visa ทางสถานทูตจะเก็บไปพร้อม passport หากต้องใช้ข้อมูลในเอกสารเพื่อการดำเนินการในเรื่องใด จะได้ทำได้ครับ

Update 29 มิ.ย. 2554: เพิ่มเติมคำแนะนำให้ถ่ายเอกสาร I-20 หรือ DS-2019 ไว้

ตอนถัดไป: Part 3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: