Preparing for A Student Life in Minnesota: Part 5

ตอนที่แล้ว: Part 4

2. Travel Plan

2.1 Determine Arrival Date

การกำหนดวันเดินทาง เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องรีบวางแผน เพราะมีผลต่อ timeline ในการเตรียมตัว และอาจเป็นข้อมูลที่มีการถามตอนสัมภาษณ์วีซ่าได้ครับ

มีปัจจัยอยู่ 2-3 ข้อที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกวันเดินทางมาถึงสหรัฐฯ (arrival date) ข้อมูลบางส่วนผมนำมาจากเว็บไซต์ของ ISSS ของ University of Minnesota ครับ

1. วัน arrival date จะต้องไม่ผิดระเบียบ immigration ของสหรัฐฯ กล่าวคือ

 • สำหรับ F-1 students จะเข้าสหรัฐฯ ได้ ไม่ก่อน 30 วันก่อนวัน “report by” date ที่ระบุใน I-20 และห้ามเข้าสหรัฐฯ หลังวัน “report by” (“report by” date – 30 days <= arrival date <= “report by” date)
 • สำหรับ J-1 students & scholars จะเข้าสหรัฐฯ ได้ ไม่ก่อน 30 วันก่อนวัน start date ใน DS-2019 และห้ามเข้าสหรัฐฯ หลัง 25 วันถัดจากวัน start date (start date – 30 days <= arrival date <= start date + 25 days)
 • อย่าลืมดูกำหนดการรายงานตัว (document check) และการ attend orientation session ของมหาวิทยาลัยด้วย โดยทั่วไปควรกำหนดวันเดินทางมาถึงให้ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยจัดให้มี orientation รอบสุดท้าย และวัน orientation ของ school/program (ถ้ามี) อย่างน้อย 2-3 วันทำการ หากไม่สามารถเดินทางมาถึงก่อนวัน orientation ได้ ควรติดต่อทางมหาวิทยาลัย (UMN ISSS) และ/หรือ ทาง school/program ไว้ด้วย

2. ควรเผื่อเวลาสำหรับการรายงานตัวและการเตรียมตัวเรื่องอื่นๆ อย่างน้อย 5-10 วัน หากเป็นไปได้

 • เผื่อเวลา recover สำหรับ jetlag
 • ขั้นตอนการรายงานตัวและดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (สำหรับ University of Minnesota มี 2 เรื่องที่อาจใช้เวลา คือ การนัดตรวจที่คลินิกเพื่อทำ skin test และการ attend international student orientation session ซึ่งจำเป็นสำหรับการ “ปลด hold” เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเรียนได้)
 • กำหนดการ attend orientation เฉพาะของ school และ/หรือ program นั้นๆ (กำหนดการ ขั้นตอน และเงื่อนไขความจำเป็นว่าต้องเข้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ school และ program)
 • เผื่อเวลาสำหรับการหาที่พัก หากยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง
 • เผื่อเวลาสำหรับการลงทะเบียนเรียน (สำหรับ University of Minnesota โดยทั่วไปจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์แรกถัดจากวันเปิดเรียน แต่รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปสำหรับบาง school เช่น Law School, Medical School หรือ Carlson School of Management)
 • เผื่อเวลาสำหรับการติดต่อขอเข้าไปพบหัวหน้าโปรแกรม (Director of Graduate Studies) หรือ advisor (ถ้ามีการกำหนด advisor แล้ว) โดยทั่วไปไม่ได้ถึงกับ “จำเป็น” ต้องเข้าพบก่อนเปิดเรียน แต่ผมก็แนะนำอย่างยิ่งให้หาโอกาสเข้าไปแนะนำตัว ทำความรู้จัก รวมทั้งสอบถามปัญหาหรือฟังคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องต่างๆ
 • เผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการเรื่องการทำงาน (employment) หรือการเป็น Teaching Assistant/Research Assistant (If applicable)
 • เผื่อเวลาสำหรับการจัดการเรื่อง prerequisites ต่างๆ ที่เป็นเงื่อนไขในการรับเข้าโปรแกรม ถ้ามี เช่น เรื่องภาษา (ดูข้อมูลจาก UMN ISSS)
 • เผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ซึ่งกว่าจะ process ขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วน (เช่น ได้รับสมุดเช็คและบัตร check card หรือสามารถถอนเงินจาก check/draft/money order ที่นำเข้ามา) อาจใช้เวลา 1-2 สัปดาห์
 • หากเป็นไปได้ ควรเผื่อเวลาสำหรับปัญหาระหว่างเดินทาง เช่น flight delays จากสภาพอากาศหรือเหตุผลอื่นด้วย แม้ในช่วงเวลา mid-to-late August ของ Minnesota ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนไทยที่จะเข้าเรียนในช่วง Fall มักจะเดินทางมาถึงเป็นส่วนใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็น late summer/early fall ซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาสภาพอากาศนัก แต่มีความเป็นไปได้ที่จะมี thunderstorms ที่อาจเป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทางได้ หรือหาก transit ผ่านเมืองอื่นก็อาจมีปัญหาสภาพอากาศได้เช่นกัน (เช่น Hurricane สำหรับ flights ที่ผ่านรัฐที่อยู่ใกล้มหาสมุทร หรือแผ่นดินไหวสำหรับ flights ที่ผ่านญี่ปุ่น เป็นต้น)

การกำหนดวันเดินทางที่แน่นอนคงต้องขึ้นอยู่กับตั๋วที่จองได้จากสายการบินด้วย (ดู Part 6 สำหรับเรื่องการจองตั๋วเดินทาง)

ยิ่งเดินทางเข้าสหรัฐฯ เร็วเท่าไร (ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ผิดระเบียบ immigration) ก็ยิ่งมีเวลาเตรียมตัวและ settle down รวมทั้ง familiarize กับความเป็นอยู่ใน Minnesota และ on campus รวมทั้งทำความรู้จักกับนักเรียนไทยหรือคนอื่นๆ มากขึ้นเท่านั้น ระยะเวลาที่ผมแนะนำคือ 2-3 สัปดาห์ก่อนเปิดเรียนครับ

Update 17 ก.ค. 2554: เพิ่มเติมเรื่องการเผื่อเวลาสำหรับปัญหาระหว่างเดินทาง

ตอนถัดไป: Part 6

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: