Preparing for A Student Life in Minnesota: Part 7

ตอนที่แล้ว: Part 6

2. Travel Plan (ต่อ)

2.3 Make Arrival Transportation Arrangements

เมื่อกำหนดวันเดินทางที่แน่นอนได้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องวางแผนคือการเดินทางมายังที่พักเมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน Minneapolis/St. Paul International Airport แล้ว

โดยทั่วไปแล้วนักเรียนไทยที่จะมาเรียนที่ Twin Cities หากรู้จักกับใครเป็นการส่วนตัวก็สามารถนัดผู้นั้นมารับที่สนามบินได้เลย แต่หากไม่รู้จัก อาจสอบถามไปยังสมาคมนักเรียนไทยในมินนิโซตา (Thai Student Association of Minnesota) โดยส่ง e-mail ไปที่ thaisa@umn.edu แจ้งให้ทราบว่าเป็นนักเรียนไทยที่จะมาเรียนที่ Twin Cities และแจ้งให้ทราบวัน เวลา และเที่ยวบินที่เดินทางมาถึง แล้วสอบถามว่ามีใครสามารถจะไปรับได้หรือไม่ การให้ความช่วยเหลือของ ThaiSA เป็นการช่วยเหลือโดยอาสาสมัคร จึงขึ้นอยู่กับว่ามีผู้ใดสามารถอาสาไปรับได้หรือไม่ ซึ่งโดยมากทาง ThaiSA ก็จะพยายามหาทาง arrange ให้หากทำได้ แต่เนื่องจาก volunteer ที่สามารถขับรถไปรับได้ มักมีอยู่จำกัด จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าจะมีคนไปรับเสมอไป

หากเป็นไปได้ ควรติดต่อกับ ThaiSA ล่วงหน้าหลายสัปดาห์ เพื่อให้ทาง ThaiSA มีเวลาประสานงานหา volunteer ไปรับ และผมแนะนำให้ e-mail ย้ำเตือนอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงวันเดินทาง และสอบถาม volunteer ว่าจะนัดพบกันที่ใดใน terminal ใดของสนามบิน หากผ่าน immigration ที่สนามบินที่นี่ หรือเดินทางด้วยสายการบินใหญ่ๆ เช่น Delta, American Airlines, United Airlines, US Airways (ดูรายชื่อสายการบินและ Terminal ที่นี่) จะลงที่ Terminal 1 หรือ Lindbergh Terminal ในกรณีนี้ ส่วนตัวผมแนะนำให้นัดหมายกันว่าจะรอที่ประตู curbside pickup หมายเลข 6 ซึ่งอยู่หน้าบริเวณ baggage claim หน้าบันไดหลังจากลงมาจากการตรวจ immigration และรับกระเป๋าจากชั้น 2 แล้ว ทั้งนี้ เพราะ volunteer จะสามารถนำรถมาจอดเทียบเพื่อรับไปได้เลยโดยไม่ต้องจอดรถภายในอาคารและเสียค่าที่จอดรถ (แต่จะไม่สามารถจอดรถทิ้งไว้ได้ ดังนั้น จึงต้องแน่ใจว่าจะไม่หลงกันหรือมีทางติดต่อถึงกัน) ทั้งนี้ volunteer ที่ไปรับอาจนัดจุดอื่นก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนครับ

หากเป็นไปได้ควรเตรียมแผนที่และ directions ในการเดินทางจากสนามบิน MSP ไปยังที่พักพกมาด้วยจากเมืองไทย เพราะหาก volunteer ที่มารับไม่คุ้นกับ address ดังกล่าวและไม่มี GPS จะได้มาส่งได้ถูก สามารถ print out directions ได้จาก Google Maps หรือ MapQuest โดยป้อน Start address ของสนามบิน MSP (4300 Glumack Drive, St. Paul, MN 55111 สำหรับ Terminal 1 หรือ Lindbergh Terminal และ 7150 Humphrey Drive, Minneapolis, MN 55450 สำหรับ Terminal 2 หรือ Humphrey Terminal) และ End address ลงในเว็บ

นอกจากนี้ ยังควรขอหมายเลขโทรศัพท์มือถือของ volunteer ไว้ (และยี่ห้อ สี และ/หรือป้ายทะเบียนของรถที่จะมารับ) เผื่อจำเป็นจะต้องติดต่อหลังเดินทางมาถึงหรือในกรณีหากันไม่เจอ หากวางแผนว่าจะนำมือถือและ SIM มาจากไทยและเปิด roaming ไว้ ก็อาจให้เบอร์กับ volunteer ผู้นั้นไว้ด้วย และหากเดินทางมามากกว่าหนึ่งคน ควรแจ้งจำนวนคนและจำนวนกระเป๋าให้ volunteer ทราบด้วยเพราะอาจต้องใช้รถ 2 คันมารับ (หากไม่ได้นำมือถือและ SIM ที่เปิด roaming มาด้วย และหา volunteer ที่จุดที่นัดพบกันไม่เจอแม้จะรอนานพอสมควรแล้ว อาจลองหาโทรศัพท์ในสนามบินติดต่อมือถือของคนที่มารับก็ได้)

เนื่องจากการมารับที่สนามบินของ ThaiSA เป็นการให้ความช่วยเหลือแบบอาสาสมัคร ดังนั้น หาก flight มีการ delay หรือมีการเปลี่ยนแปลงแผน หรือไม่จำเป็นต้องให้ใครมารับแล้ว ควรแจ้งกับ volunteer (และ cc. thaisa@umn.edu) ให้ทราบล่วงหน้า ที่ผ่านมามีบางคนที่มีคนอื่นมารับแทนแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิก volunteer จึงทำให้ volunteer ซึ่งอุตส่าห์มาช่วยรับ หาไม่เจอ ต้องเที่ยวหา เสียเวลา จนมารู้ภายหลังว่ามีคนอื่นไปรับแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกไว้ บางครั้ง flight ที่มาถึงเป็น flight ตอนเช้ามืด volunteer ต้องตื่นแต่เช้า หรือบางครั้งก็ต้องยอมเสียเวลาทำงานอื่นของตัวเอง ดังนั้น ควรเกรงใจกันด้วยนะครับ

หากประสงค์จะเดินทางจากสนามบินมายังที่พักเอง มีทางเลือก 2-3 ทางครับ ทางแรกคือนั่ง taxi จากสนามบินมายังที่พัก (โดยมากค่า taxi จากสนามบินมายัง Downtown Minneapolis อาจมีราคา $30-$50 แล้วแต่สถานที่และการจราจร ไม่รวมทิปอีกประมาณ 10%) หรือนั่ง Shuttle (จากสนามบินมายัง Minneapolis หรือ St. Paul หรือ UMN ใช้บริการ Blue Van ของ SuperShuttle) ค่าใช้จ่ายประมาณ $18 ต่อคน ซึ่งสามารถจองล่วงหน้าผ่านเว็บได้ (แต่อาจซื้อจากสนามบินโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าก็ได้) ศึกษารายละเอียดของ SuperShuttle ที่นี่ (สำหรับผู้ที่เป็น student/scholar ของ Mayo Clinic ที่เมือง Rochester หรือเมืองอื่นนอก Twin Cities ศึกษาข้อมูลบริษัท Shuttle ที่เหมาะสมและการใช้บริการจากเว็บของสนามบิน MSP)

อีกทางหนึ่งคือใช้ public transportation เช่น light rail (รถไฟฟ้า) ซึ่งวิ่งจากสนามบินมายัง Downtown Minneapolis ตามอัตราในขณะที่ผมเขียนโพสต์นี้ เสียค่าใช้จ่าย $1.75-$2.25 ต่อคน แล้วแต่ว่าเป็น rush hour หรือไม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-40 นาที เมื่อมาถึง Downtown Minneapolis แล้วก็นั่งรถเมล์ต่อไปยังที่พัก (อัตราค่าใช้จ่ายเหมือน light rail แต่หากจ่ายค่าตั๋วจาก light rail แล้ว สามารถใช้ตั๋วหรือ transfer ใบนั้นขึ้นรถเมล์ได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วรถเมล์ใหม่) หากต้องการศึกษาเส้นทางของรถเมล์สายต่างๆ, วิธีการขึ้นรถเมล์หรือ light rail, อัตราค่าเดินทาง หรือตรวจสอบว่าจะต้องเดินทางด้วยรถเมล์สายใด ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ Metro Transit ครับ (อาจใช้ Google Maps เลือก “Get directions” และเลือก “By public transit” เพื่อแนะนำสายรถเมล์แทนก็ได้)

ในปี 2011 ทาง UMN ISSS เปิดให้บริการรถรับ-ส่ง international students จากสนามบิน MSP มายัง U of M Minneapolis, East Bank campus เฉพาะในช่วงวันเวลาที่เปิดให้บริการ โดยทาง ISSS แนะนำให้จองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ก่อน ดูข้อมูลได้ที่นี่ (หรือที่นี่) ทั้งนี้ ผมเข้าใจว่าบริการนี้มีให้เฉพาะ international students ของ U of M เท่านั้นนะครับ น่าจะไม่รวมญาติหรือผู้ที่ไม่ใช่ UMN international students เนื่องจากบริการนี้เป็นบริการใหม่ ผมเองยังไม่แน่ใจว่าจะมีขึ้นทุกปีหรือไม่ ผู้ที่จะเดินทางมายัง MN ในปีต่อๆ ไป หลังจากปี 2011 นี้ จึงควรตรวจสอบกับ ISSS ให้แน่ใจก่อน (และคนที่มานอกช่วงเวลาที่ประกาศเปิดให้บริการก็คงต้องหาทางเลือกอื่นเอง)

อีกหนึ่งช่องทางสุดท้าย (ที่ผมนึกออก) สำหรับการเดินทางด้วยตัวเองคือการเช่ารถ rental car มาเอง วิธีนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีผู้ติดตามหลายคนและอาจต้องการความสะดวกในการเดินทางในช่วงแรกๆ ที่เดินทางมาถึง ดูข้อมูลเรื่อง car rental ของสนามบิน MSP ที่นี่ อย่าลืมว่าต้องมี international driver’s license ที่ออกให้ที่เมืองไทย และใบขับขี่ที่เมืองไทยออกให้ พกมาด้วย จึงจะขับรถใน Minnesota ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ (รายละเอียดเรื่องใบขับขี่ ผมจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไปครับ)

มีข้อควรทราบเล็กน้อยว่า Twin Cities เป็นเมืองที่ไม่ได้มี taxi ตามท้องถนนให้โบกเรียกได้เหมือนกรุงเทพฯ หรือ New York City นะครับ หากจะใช้บริการ taxi ก็ต้องนั่งจากสนามบินหรือโทรศัพท์เรียกโดยตรงครับ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการเดินทาง (ground transportation) จากสนามบิน MSP ได้ที่นี่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางจากสนามบิน จากเว็บไซต์ของ UMN ISSS

ตอนถัดไป: Part 8

Advertisements

2 Responses to Preparing for A Student Life in Minnesota: Part 7

  1. Pingback: Preparing for A Student Life in USA | Biomed Explorer

  2. Pingback: วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี | Findings Best Fit Grad Schools 2015

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: