Preparing for A Student Life in Minnesota: Part 10

ตอนที่แล้ว: Part 9

3. University Requirements and Procedures (ต่อ)

3.3 Study Reporting Procedures

สำหรับ U of M students เมื่อเดินทางมาถึง Minnesota แล้ว สิ่งที่ควรทำเป็นลำดับแรกๆ คือไปรายงานตัวเพื่อ document check กับทาง International Student and Scholar Services (ISSS) ทั้งนี้ เพราะขั้นตอน document check เป็นขั้นตอนแรกที่บอกทาง U of M ว่าเราเดินทางมาถึงแล้วและยื่นเอกสารทุกอย่างเรียบร้อย หากยังไม่ทำ document check ก็จะไม่สามารถดำเนินการเรื่องสำคัญๆ เช่น ลงทะเบียนเรียน, ทำบัตร Student ID (U Card) ฯลฯ ได้ ดังนั้น ผมจึงแนะนำว่าควรจะศึกษารายละเอียดขั้นตอนของ document check ล่วงหน้าก่อนเดินทาง เพื่อจะได้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อม และวางแผนได้ล่วงหน้าว่าเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว จะต้องทำอะไร ที่ไหน เมื่อไรครับ

โดยทั่วไปในเอกสารที่มากับ acceptance letter จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเมื่อมาถึง Minnesota ผมแนะนำให้อ่านเอกสารนี้โดยละเอียดก่อนเดินทางครับ พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ ISSS ดังนี้: ข้อมูลทั่วไปรวมทั้งวันเวลาสำหรับ document check และคำอธิบายเกี่ยวกับ document check

ขั้นตอนการ document check กับทาง ISSS ของ international students โดยทั่วไปก็คือการยื่นเอกสารต่างๆ เช่น

  • Passport (รวมทั้ง visa และ I-94 ที่ติดกับ passport; ดู Part 4 สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับ I-94)
  • I-20 หรือ DS-2019
  • Acceptance letter (สังเกต Student ID ใน acceptance letter ด้วย)
  • เอกสารของ dependents (ถ้ามี) เช่น passport, I-94, visa และ I-20 หรือ DS-2019
  • หนังสือรับรองทุน (Sponsor letter) เฉพาะกรณีนักเรียนทุนที่รัฐบาลหรือต้นสังกัดจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับ U of M โดยตรง
  • I-20 หรือ DS-2019 ของสถาบันการศึกษาที่ย้ายมา กรณีย้าย (transfer) มาจากสถาบันการศึกษาอื่น
  • เอกสารอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องเฉพาะกรณี
เมื่อแจ้งว่ามา document check และยื่นเอกสารเบื้องต้นแล้ว เจ้าหน้าที่ ISSS จะให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแล้วส่งคืน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารต่างๆ และเข้ามาพบเพื่ออธิบายกฎระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ นัดหมายเรื่องวันปฐมนิเทศของนักเรียนต่างชาติ (International Student Orientation Program) รวมทั้งแนะนำการดำเนินการเรื่องต่างๆ กับทาง U of M หากคิวไม่ยาว น่าจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก็เสร็จสิ้น

สำหรับผู้ที่มาในฐานะ visiting scholar เช่น J-1 Scholar ที่ไม่ใช่นักเรียน F-1 หรือ J-1 Student ขั้นตอนการรายงานตัวจะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ละเอียดเท่าครับ ทั้งนี้เพราะกฎระเบียบสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักเรียน จะไม่ซับซ้อนเท่า

ในบางช่วงเวลา ISSS อาจกำหนดว่าต้องนัดล่วงหน้า (เช่น ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ username, password จาก Part 9) แต่ในบางช่วงเวลาอาจไม่จำเป็นต้องนัดล่วงหน้า สามารถ walk-in ได้ ควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของ ISSS หรือโทรศัพท์สอบถาม ISSS ให้แน่ใจครับ ถ้าจำเป็นต้องนัดในวันและเวลาที่วางแผนว่าจะมาพบ ISSS และมีปัญหาในการ activate UMN e-mail account จาก Part 9 ทำให้ไม่สามารถทำนัดล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ลองสอบถาม ISSS ดูครับว่าควรทำอย่างไร

นอกจากการรายงานตัวกับ ISSS แล้ว ทั้ง student และ scholar อาจต้องมีการติดต่อหรือรายงานตัวกับทางคณะ (school) และ/หรือ โปรแกรมวิชา (academic program) ของตนด้วย (แต่ในบางกรณีก็ไม่จำเป็น) ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละ school/program ควรตรวจสอบกับเอกสารที่มากับ acceptance letter รวมทั้งข้อมูลที่มีการติดต่อมาทาง e-mail (ถ้ามี) ดูว่ามีขั้นตอนการรายงานตัว (reporting) และปฐมนิเทศ (orientation) นอกเหนือจาก ISSS ที่ต้องดำเนินการหรือไม่ หากไม่แน่ใจ ควร e-mail หรือโทรศัพท์สอบถามกับทาง school และ/หรือ program ครับ

ตอนถัดไป: N/A

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: